Agregátor obsahu

Zpět Středočeský kraj se v rámci policejního šetření ekologické havárie v Milovicích přihlásí jako poškozený, rozhodla krajská rada

Rada Středočeského kraje jednomyslně odhlasovala připojení se k trestnímu řízení ve věci ekologické havárie v bývalém vojenském prostoru v Milovicích v roli poškozeného. Tento formální krok je nutný k tomu, aby Středočeský kraj mohl nárokovat škodu, která znečištěním území vznikla, zejména následné náklady na sanaci území. Konkrétní výši škody v současnosti vzhledem k tomu, že nebyl stanoven způsob likvidace s ohledem na přesný rozsah území, není možné odhadnout. Bližší představu by tak kraj měl získat na základě jednání s odborníky a zpracovateli posudků.

Policie, která už rok prošetřuje ekologickou havárii v bývalém vojenském prostoru v Milovicích, požádala Středočeský kraj o vyjádření, zda se jako poškozený připojí k policejnímu šetření v roli poškozeného s nárokem na náhradu škody. Vyjádření krajské rady komentuje radní pro oblast majetku a investic Libor Lesák: „ O připojení se k policejnímu šetření v roli poškozeného bylo rozhodnuto zcela jednoznačně. V nejbližší době díky umožnění policie zasáhnout do území budeme iniciovat jednání se zpracovateli odborných posudků a dalších odborníků tak, abychom se sanací území mohli začít co nejdříve. Dle předběžného vyjádření policejního znalce je škoda vyčíslena na minimálně 1,5 miliardy korun, nicméně v tomto ohledu chceme prověřit všechny možnosti a způsoby čištění území, které by byly nejen maximálně efektivní, ale současně pro kraj představovaly přijatelné náklady. Osobně mám obavy z toho, pokud by kraj musel vynaložit na sanaci minimálně zmíněnou sumu, hrozí dle našeho názoru scénář, kdy viník nebude mít dostatek finančních prostředku na to, aby nám náklady vynaložené z krajského rozpočtu, dorovnal. To by byla pro krajský rozpočet jistě citelná ztráta,“ vysvětluje radní pro oblast investic a majetku Libor Lesák.

Co se týče konkrétních pozemků, Středočeský kraj má od policejních orgánů informaci o celkem 9 kontaminovaných parcelách, což představuje desítky hektarů. „ Opět se potvrdilo, že letištní plocha či areál přírodní rezervace není součástí kontaminovaného území. Konkrétní lokality budou známé až po konkretizaci území, stanovení postupu a analýze znaleckého posudku,“ dodává radní Lesák.

Středočeský kraj po policejním zásahu zajistil, aby vstup na potencionálně nebezpečné lokality, byl pouze na vlastní nebezpečí. Za účelem zjištění bezpečnosti pohybu v daném okolí bylo také provedeno měření ovzduší, která prokázala naprostou bezpečnost pohybu po krajských pozemcích v lokalitě Milovice-Boží Dar. Na webu Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se mimo jiné v souvislosti s prací s azbestem uvádí, že riziko pro člověka představuje zejména vdechování azbestového prachu při manipulaci s materiálem obsahujícím azbest. „Z informací uvedených na webu KHS ale i vlastního průzkumu území tak nadále předpokládáme, že riziko při běžném pohybu osob nehrozí,“ uzavírá radní Lesák.