Agregátor obsahu

Zpět Středočeský kraj vyčlenil milion korun na podporu aktivit zaměřených na třídění odpadu

Středočeský kraj chce v letošním roce zintenzivnit aktivity zaměřené na třídění odpadu, a to opět prostřednictvím spolupráce se společností EKO-KOM. Ta zajistí soutěž pro obce, vzdělávací semináře a podpoří intenzifikaci regionálního systému nakládání s komunálními a ostatními odpady. Kraj na spolupráci vyčlení částku 1 milion korun, příspěvek společnosti EKO-KOM je 1,2 mil. Kč.

„V rámci projektu zaměřeného na intenzifikaci odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů chceme věnovat pozornost zlepšení informovanosti ohledně nového zákona o odpadech a jeho dopadů na obce. Dále se budeme snažit o zvýšení účinnosti a výtěžnosti odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky, jako jsou papír, plast, sklo barevné a bílé, nápojové kartony a kovy s rozšířením sběru o biologicky rozložitelné odpady,“ představila plány pro letošní rok radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

I v letošním roce pokračuje krajská soutěž „My třídíme nejlépe“ pro obce Středočeského kraje, které jsou zapojeny do systému EKO-KOM, a to již svým 20. ročníkem. Krajská soutěž se zaměřuje na zvýšení motivace v oblasti odděleného sběru využitelných odpadů. Připravuje se také vzdělávací seminář pro obce s rozšířenou působností se zaměřením na správné nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu. Projekt počítá i s technickou podporou pro zvýšení množství vytříděných odpadů a obalů jednotlivých obcí a jejich obyvatel. „Kromě toho chceme podporovat důvěru veřejnosti v systémy třídění, a to například prostřednictvím venkovních akcí, výstavami o třídění odpadů, akcemi pro základní a mateřské školy a podobně,“ dodala radní Skopalíková.

Rada se dnes současně seznámila s výsledky soutěže „My třídíme nejlépe“ za rok 2023 a schválila poskytnutí finančních odměn pro ty nejúspěšnější obce v jednotlivých kategoriích podle počtu obyvatel. Odměnu ve výši 60 000 Kč získávají obce Bukovany, Teplýšovice, Tuchoměřice a město Chýně. Odměnu ve výši 40 000 Kč obdrží obce Okřínek, Klučenice, Bradlec a Kamenice. Částku 20 000 korun za třetí místo obdrží obce Medonosy, Sýkořice, Světice a město Týnec nad Sázavou.