Agregátor obsahu

Zpět Vzdělávací projekty věnující se ochraně přírody či ekologii získají krajskou podporu

 

Projekty zaměřené na enviromentální výchovu si rozdělí finanční podporu v celkové výši 9 milionů korun.  Radní na dnešním zasedání schválili 41 žádostí.

„Enviromentální výchova je velice důležitá, jelikož umožňuje dětem hravou formou poznávat přírodu kolem nás a chápat vliv člověka na ní. Těší mě, že školy a veřejnost o osvětové aktivity mají zájem a jsem ráda, že jsme mohli podpořit dvě desítky projektů částkou ve výši 9 milionů korun. Prostředky míří na konkrétní projekty či na zajištění technického zázemí vzdělávacích středisek,“ uvedla radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Jedním z podpořených programů je Recyklohraní (172 625 Kč), díky kterému se žáci a studenti dozví, jak správně třídit a recyklovat elektroodpad a baterie, ale také, jak vůbec množství takového odpadu snížit. Ekologické centrum Orlov získá podporu na projekt „Národní geopark Barrandien: Příběhy pravěku – Jedno velké dobrodružství“ (300 000 Kč), jehož cílem je popularizace geologicky významných lokalit a také na modernizaci technického zázemí v Domě Natura v Příbrami (180 000 kč).  Podporu ve výši 300 000 Kč získá vzdělávací centrum Tereza na pořádání edukativních aktivit pro středočeské školy ve školním roce 2024/2025. Okresní myslivecký spolek Benešov dotaci využije pořádání okresního kola myslivecké soutěže pro mládež Zlatá srnčí trofej 2024 (29 500 Kč). Hnutí Duha získá finance na projekt „Po stopách velkých šelem ve Středočeském kraji“, který zaštiťuje dobrovolnické aktivity v ochraně a monitoringu velkých šelem jako jsou rysi a vlci.

Žadatelé se během ledna mohli hlásit o finanční podporu v rámci dvou tematických zadání. V tematickém zadání Osvětová činnost se jednalo o příspěvek nejen na výukové programy, přednášky a semináře, ale i na pobyty v naučných střediscích ekologické výchovy, terénní cvičení, odborné exkurze nebo na realizaci nových a obnovu stávajících naučných stezek. Druhé tematické zadání bylo zaměřené na technické a odborné zázemí k zajišťování EVVO.