Agregátor obsahu

Zpět Další středočeské obce žádají o příspěvek na péči o nově vysazené stromy

Další příspěvky obcím na péči o nově vysazené stromy dnes projednali radní. Tentokrát jde o dary v celkové hodnotě 874 500 korun pro sedm obcí. Poskytnutí darů ještě podléhá schválení zastupitelstvem.

„Na péči o každý strom, jehož vysazení je spolufinancováno z veřejných zdrojů, věnujeme obci z krajského rozpočtu částku 1 500 korun. Následná péče o nově vysazené stromy je velmi důležitá. Kromě pravidelné zálivky potřebují třeba údržbu kotvení nebo kůlů, výchovný řez a podobně. Dary Středočeského kraje jen v loňském roce pomohly v péči o více než 1250 stromů,“ uvedla radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Peníze jsou vyhrazené ve Středočeském Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tematického zadání Výsadba stromů. Žádosti mohou obce podávat průběžně až do 30. září 2024. Účelem daru je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory následné péče o vysazené stromy. Tato péče přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody.

O dar tentokrát žádají Zlonice, Zdiby, Řeřichy, Městys Karlštejn, Chržín, Struhařov u Mnichovic a Svinaře.