Agregátor obsahu

Zpět Kraj a Mladá Boleslav se dohodly na vstupu města do Standardů dopravní obslužnosti. Omezení veřejné dopravy naopak nejspíše čeká Tišice, Všetaty a Byšice

Po dlouhých jednáních, která trvala déle než rok, se Středočeský kraj a Mladá Boleslav dohodly na vstupu města do krajského systému Standardů dopravní obslužnosti. Kraj a město během těchto jednání definovaly potřebnost a vytíženosti jednotlivých spojů, stejně jako podmínky smluvní dokumentace. 

Odlišná situace je naopak u obcí Tišice, Byšice a Všetaty. Středočeský kraj tak reaguje na skutečnost, že vedení obcí a městyse stále nepřistoupilo na Standardy dopravní obslužnosti a více než rok trvající jednání nevedly k žádnému výsledku. Cestujícím v těchto obcích by pak sloužil nižší počet autobusových i vlakových spojů. Kraj nadále deklaruje, že je připraven k okamžitému jednání a v tomto smyslu dnes informoval i dotčené obecní úřady a úřad městyse.

„Příčinou je neochota vedení obcí a městyse přistoupit do systému SDO,“ připomíná možný scénář Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy a pokračuje: „Staly by se černými pasažéry v celém systému PID, což by nebylo fér vůči takřka všem ostatním obcím a městům Středočeského kraje s výjimkou města Kladna. Jako objednavatelé regionální dopravy proto přistoupíme k regulaci počtu spojů autobusů o i osobních vlaků tak, abychom vyhověli základním principům schváleným v rámci zavedených standardů,“ konstatuje Petr Borecký.

Jednání mezi krajem a vedeními samospráv trvala více než rok. Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) tedy dnes, prostřednictvím datové schránky, všechny tři samosprávy informovala o tom, že v případě, že by se nakonec rozhodly změnit své stanovisko, aby o tom kraj závazně informovaly nejpozději do pátku 18. 8. 2023. „Toto datum je dáno lhůtami Správy železnic pro vydání konečného návrhu jízdního řádu pro příští rok. V případě pozdější případné změny stanoviska nejsme schopni garantovat znovuzavedení zastavování spojů dříve, než při následující celostátní změně jízdních řádů v červnu, resp. prosinci 2024,“ míní Petr Borecký. „Postupujeme partnersky, nikoliv mocensky. Jsme stále připraveni ohledně řešení dopravy věcně jednat. Poskytujeme zástupcům obce i městyse dostatek času na případné přehodnocení. Stále však trvám na tom, že pravidla platí pro všechny stejně.“

Pakliže nebude výzva k přehodnocení vyslyšena, změny se projeví 10. prosince 2023, tedy s každoroční změnou jízdních řádů. „Podobně delší jednání kraj zaznamenal i v Příbrami anebo Mladé Boleslavi. Města však příslušné smlouvy již poslala do rad a zastupitelstev. Včera jsme například na jednání rady schválili patřičné smlouvy s Mladou Boleslaví,“ uzavírá Petr Borecký. 

V systému SDO je zahrnuto více než 95 procent měst a obcí Středočeského kraje, které se tak podílejí se na financování kvalitní regionální dopravy v našem kraji.

Možná omezení

  • - Vybrané vlaky linek R43 a S3 budou Všetaty, Tišicemi a Byšicí pouze projíždět anebo jízdu ukončí/začnou v Neratovicích (Os 9520, Os 9522 o sobotách a svátcích, Sp 1540, Os 9526, Os 9528, Os 9530, Os 9532, Os 9534, Os 9536, Os 9538, Os 9540, Os 9523, Os 9541, Sp 1543, Os 9543, Os 9525, Sp 1545, Os 9527, Os 9533, Os 9535, Os 9537)
  • - Autobusová linka 472 z Tišic do Mělníka nebude posílena (již od 3. 9.)