Agregátor obsahu

Zpět Kraj poskytne svým příspěvkovým organizacím v sociální oblasti mimořádný příspěvek 23 milionů korun na úhradu zvýšených cen energií

V souvislosti se zvýšenými cenami energií poskytne kraj příspěvkovým organizacím v sociální oblasti mimořádný příspěvek ve výši 23 milionů korun. Rozdělení mimořádného příspěvku schválila krajská rada. Z celkového rozpočtu na provoz sociálních služeb dává kraj na úhradu energií svým příspěvkovým organizacím v sociální oblasti 155,5 milionu korun. Příspěvek bude organizacím vyplacen v průběhu června.

V sociální oblasti zřizuje Středočeský kraj celkem 59 příspěvkových organizací, které poskytují pobytové, terénní i ambulantní formy sociálních služeb. Rozdělení mimořádného příspěvku komentuje radní pro sociální oblast Martin Hrabánek: „ Zvýšené ceny energií jsou velkým zásahem do rozpočtu, nicméně jsem rád, že se nám daří tato navýšení zvládat bez výraznějších problémů. Středočeský kraj je zřizovatelem celé řady sociálních služeb jako například domovů pro seniory či pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovacích služeb a také týdenních stacionářů, díky kterým se mohou pečující osoby alespoň částečné zapojit do běžného života. Svou nezastupitelnou roli v péči o zdravotně znevýhodněné občany mají také azylové domy, intervenční centra či zařízení následné péče. Škála poskytovaných služeb v rámci Středočeského kraje je opravdu široká a poskytovatelé sociálních služeb si rozhodně zaslouží naší maximální podporu.

Celkem 59 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Středočeský kraj, je součástí tzv. krajské Sítě, ve které je aktuálně evidováno celkem 259 poskytovatelů sociálních služeb.