Agregátor obsahu

Zpět Peníze na inovace pomohou tentokrát i krajským základním školám

Dalších bezmála 8 milionů korun získají krajské základní školy na vytvoření podmínek pro zavádění inovativních metod do výuky. Peníze si tentokrát na své projekty rozdělí třináct základních škol, které vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které se dosud o tento příspěvek nehlásily.

„Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je specifická a náročná. Moderní technologie mohou být užitečným pomocníkem. Školy předložily velmi zajímavé projekty. Vzhledem ke zdravotním specifikům, limitům a individuálním potřebám žáků je třeba volit vhodnou techniku i vybavení, které je finančně náročné. Díky prostředkům určeným na vytvoření podmínek pro zavádění inovativních metod do výuky může kraj takovou výuku podpořit a pomoci tak jak žákům, tak pedagogům,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Bezmála 8 milionů korun si tentokrát rozdělí základní školy. V projektech jde nejčastěji o pořízení nových interaktivních displejů a tabulí, výukové programy, dataprojektory. Například ZŠ Městec Králové chce za 600 000 korun vybudovat novou učebnu polytechniky, Odborné učiliště, ZŠ, PŠ a MŠ Příbram plánuje za 1,4 mil. Kč pořídit přírodní učebnu pro rozvoj environmentálního vzdělávání pro žáky základní školy a ZŠ Vlašim chce za necelých 500 000 korun zmodernizovat počítačovou učebnu a vybavit interaktivním panelem jednu kmenovou třídu. Základní škola Psáry, která se zaměřuje na žáky s poruchou autistického spektra, přichází s návrhem vybudovat za 1,5 mil Kč relaxačně stimulační místnost, kde chce uplatňovat pedagogicko – podpůrný přístup snoezelen.

Metoda se realizuje v obzvláště příjemném a upraveném prostředí pomocí světelných a zvukových prvků, vůní a hudby, přičemž jejím cílem je vyvolání smyslových pocitů. Je určena zejména pro osoby s vývojovými poruchami, s mentálním, tělesným nebo vícenásobným postižením, s poruchou autistického spektra, poruchami chování a učení, s psychickými poruchami a podobně. SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník chce pořídit technické zázemí pro výuku informatiky. Zajištění interaktivní výuky umožní rozvoj digitálních kompetencí napříč vyučovacími předměty a podpoří žáky k tvořivému využívání digitálních technologií. Nové vybavení zlepší názornost výuky, což hraje u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami velkou roli. V době uzavření škol z důvodu pandemie řada žáků zvládla výuku na dálku. O tento typ výuky je v některých případech zájem i v době dlouhodobé nemoci žáka. Pomůcky přijdou na 1,4 mil. Kč.

Na podporu vytvoření podmínek pro zavádění inovativních metod do výuky už letos kraj pro střední školy uvolnil 81 milionů korun, dalších 40 mil. Kč je připravených .  „Potvrdil se náš předpoklad, že tato forma podpory je pro školy velmi přínosná. Každý může připravit projekt na míru právě podle toho, co ve škole nejvíce schází, co mohou žáci využít a čím výuku zatraktivnit. Díky tomu vznikají smysluplné projekty, které by si jinak školy nemohly finančně dovolit. Toto kolo je navíc mimořádné tím, že žadateli byly základní školy,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.


© foto Google