Agregátor obsahu

Zpět Rada kraje schválila modernizaci deseti pobytových sociálních zařízení

V rámci transformace sociálních služeb schválili radní modernizaci pobytových zařízení sociálních služeb u deseti příspěvkových organizací. Celkově dojde ke zvýšení kapacity o 18 lůžek u jedné organizace, u dalších organizací dojde ke snížení kapacit pro zkvalitnění komfortu klientů a jejich částečné náhradě za terénní služby. Plánované změny budou realizovány v letech 2024–2025.

Modernizace a humanizace sociálních služeb jsou hlavními kritérii při plánování rozvoje sociálních služeb na území Středočeského kraje. Přijatá opatření komentuje radní pro sociální oblast Martin Hrabánek: „ Při plánování změn v nabídce sociálních služeb je pro nás na prvním místě kvalitní a komfortní péče odpovídající současným standardům. S tím souvisí také snižování kapacit vícelůžkových pokojů, kde velikost místnosti jednak neodpovídá současným standardům kvality, dále je obtížné zajistit dostatečné soukromí klientů, a současně je ztížena také ošetřovatelská péče. O vícelůžkové pokoje je navíc pochopitelně malý zájem ze strany nových žadatelů. Snižování těchto kapacit nám umožňuje významným způsobem zvýšit komfort nabízených služeb pro klienty našich zařízení i pro ošetřující personál.“ Současně s tím kraj podporuje posílení v oblasti terénních pečovatelských služeb. „Dobře fungující pečovatelská služba v kombinaci s neformální péčí rodiny umožní osobám v nepříznivé sociální situaci žít v jejich přirozeném prostředí a je zároveň vhodnou alternativou pro budování nových kapacit v domovech pro seniory,“ doplňuje radní Hrabánek.

V rámci modernizace nabídky sociálních služeb dojde rovněž k navýšení kapacit. To kraj plánuje v Domově seniorů v Mladé Boleslavi. V rámci nově vybudovaného domova se zvláštním režimem s kapacitou 23 míst, dojde zároveň ke snížení počtu lůžek o 5 míst v domově seniorů. „ Celková kapacita Domova v Mladé Boleslavi tedy bude navýšena o 18 míst. Nová lůžka budou zřízena v rámci nově vybudovaného domova se zvláštním režimem, kde je péče o klienty lépe přizpůsobena nárokům osob se zdravotním postižením,“ vysvětluje radní. 

Oproti tomu snižování kapacit se týká Domova Kolešovice, kde dojde ve dvou fázích ke snížení o celkem 8 lůžek, a Domova seniorů Nové Strašecí, kde klesne lůžková kapacita celkem o 6 lůžek. Oba domovy

zároveň registrují nově pečovatelskou službu. Snižování kapacit v rámci modernizaci sociálních služeb se dále týká Domova Sedlčany, který snižuje kapacitu domova se zvláštním režimem o 10 míst, Domov Unhošť o 6 míst a o 5 lůžek snižuje kapacitu také Domov Velvary.

Ve třech zařízeních pak dojde k přesunu lůžkových kapacit v rámci poskytovaných služeb. Nalžovický zámek přesouvá částečně kapacitu 9 míst chráněného bydlení a 5 míst týdenního stacionáře na navýšení kapacity domova pro osoby se zdravotním postižením. Domov seniorů TGM přesouvá kapacitu 4 lůžek z pobytové odlehčovací služby na domov se zvláštním režimem. Centrum 83 přesouvá 2 lůžka z týdenního stacionáře na celoroční domov pro osoby se zdravotním postižením. Harmonogram plánovaných změn je rozvržen na období následujících 2 let.


© foto Google