třídit

Oblast typů

Typ

Oblast tagů

Štítek

Plochá plocha složky

Složka

Plocha webu

Weby

Výsledky hledání

Nalezeno 129 výsledků pro mapy.

Rakovnický potok - ZÚ (ústí - pramen) - mapa

potok (IDVT 10100069) studie záplavového území, ř. km 0,000 – 49,305 9.1 Mapa...3,183L 2,055J 0,356J 1,688M 1,195M 1,370L 0, 294L P1 2 2 1 ° 9.1...

Vytvořeno: 30.1.2024 13:06

Litavka - ZÚ (Popovice - VD Láz) - mapa

katastrální PŘÍČNÝ PROFIL P1 Litavka, ř.km 5,821 - 51,570 Záplavová území Mapa...katastrální PŘÍČNÝ PROFIL P1 Litavka, ř.km 5,821 - 51,570 Záplavová území ...

Vytvořeno: 30.1.2024 13:06

Mapa stránek

Mapa stránek

Vytvořeno: 11.4.2024 9:07

Střední Čechy uspěly na veletrhu Holiday World. Odnesly si dvě ocenění

V rámci expozice poskytly vlastní propagační materiály a mapy i jednotlivé oblastní

Vytvořeno: 18.3.2024 15:16

Mapa návrhu PP Stráň u Hrabří

Vytvořeno: 8.2.2024 15:07

Litavka - ZÚ (Popovice - VD Láz) - průvodní zpráva

Mapy povodňového ohrožení Z charakteristik map povodňového nebezpečí jsou vypracovány...mapy povodňového ohrože-...

Vytvořeno: 30.1.2024 13:06

PP Vápenické jezero - návrh plánu péče 2024-2033

Přílohy: M4 - Lesnická mapa typologická M5 - Mapa stupňů přirozenosti lesních...Mapy: Příloha M1 - Orientační...

Vytvořeno: 6.2.2024 13:35

PP Jezera - návrh plánu péče 2024-2033

Příloha: M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma...Mapy: Příloha M1 - Orientační mapa s...

Vytvořeno: 6.2.2024 13:36

PP Přílepská skála - návrh plánu péče na období 2024-2033

Mapy: Příloha M1 - Orientační mapa s vyznačením území Příloha M2 - Katastrální...mapa se zákresem ZCHÚ a jeho...

Vytvořeno: 19.1.2024 12:19

Rakovnický potok - ZÚ (ústí - pramen) - průvodní zpráva

rastrové mapy hloubek a rastrové mapy rychlostí....Mapy záplavového území 9.1 Mapa...

Vytvořeno: 30.1.2024 13:06

07_Prekladaci-stanice-odpadu-ve-Stredoceskem-kraji

kraje Mapa č.5: Optimální spádové území dotřiďovacích linek na plasty Mapa č.6...odpadů na území kraje Mapa č.9: ...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

PP Minartice - návrh plánu péče na období 2024-2033

Níže je uvedena vytvořená mapa vegetace. 11 Fauna bezobratlých...Mapy: Příloha M1 – Orientační mapa s...

Vytvořeno: 19.1.2024 13:28

23.0553-01_AP_Stredocesky_kraj_NAVRH.pdf

Strategická hluková mapa je hlukovou mapou plošného typu, jejíž výstupy a velikost...Dostupné na:...

Vytvořeno: 25.4.2024 8:53

PP Slavkov - návrh plánu péče na období 2024-2033

Mapy: PZíloha M1 – Orienta�ní mapa s vyzna�ením území PZíloha M2 – Katastrální...mapa se zákresem ZCHÚ a jeho...

Vytvořeno: 19.1.2024 13:28

Zhodnotili jsme tři roky ve vedení kraje a představili plány do konce volebního období

Zmínil například zprovoznění Digitální technické mapy, územní studii Pražského metropolitního...„Na Digitální technické mapě spolupracujeme s Prahou.

Vytvořeno: 20.11.2023 16:53

PP Stráň u Hrabří - návrh plánu péče na období 2024-2033

: Příloha M1 – Orientační mapa s vyznačením území Příloha M2 – Katastrální...mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma Příloha M3...

Vytvořeno: 9.2.2024 9:12

Příloha č. 3 - Přehled sebraný záměrů.xlsx

Studie – umístění stavby cyklostezky / cykloinfrastruktury vyznačeno v katastrální mapě...Studie – umístění stavby cyklostezky / cykloinfrastruktury vyznačeno v katastrální...

Vytvořeno: 15.2.2024 14:13

Časový plán a program prací

povodňového nebezpečí a povodňových rizik (§ 17) Aktualizace map povodňového...Aktualizace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik (§ 17)...

Vytvořeno: 20.3.2024 20:52

Patička - odpady

Informace GDPR Mapa webu Prohlášení o přístupnosti Zpracování kontaktních údajů a

Vytvořeno: 11.4.2024 8:55

03 - Průvodce formulářem žádosti BDI

Je možné jej rovněž dohledat v mapě lesních hospodářských osnov (Mapy lesních hospodářských...osnov) – lupou (na levé straně...

Vytvořeno: 16.2.2024 14:46

Rozpočtová opatření schválená na jednání RK č. 21 dne 25. 5. 2023

Regionální rozvoj ve výši 4 747 704,86 Kč v rámci projektu „Digitální technická mapa...10064570 00000 0,00 0,00 267 558,86 267 558,86 Digitální technická ...

Vytvořeno: 15.6.2023 13:49

Katalog sociálních služeb

Prohlížejte si informace o službách přímo na mapě.

Vytvořeno: 23.1.2024 14:32

Spuštění Katalogu sociálních služeb ve Středočeském kraji

Prohlížejte si informace o službách přímo na mapě.

Vytvořeno: 14.1.2024 21:48

Myslivecký seminář Středočeského kraje 2023 - program semináře

4b80-b6dc-46fa15224e12@537a8265-26f4-4e91-acb6-9efeddbee069 Odkaz na mapu...účastníky semináře je možný vstup pouze hlavním chodem „A“ z ulice Zborovská, viz...

Vytvořeno: 1.6.2023 8:32

Myslivecký seminář Středočeského kraje 2024 - program semináře

Odkaz na mapu: http://www.mapy.cz/s/fNFp...účastníky semináře je možný vstup pouze hlavním chodem „A“ z ulice Zborovská, viz mapa

Vytvořeno: 17.5.2024 13:26

Křivoklátské lesy v číslech

jako součást Lesnického parku Křivoklátsko NÁVRH NÁRODNÍ PARKU KŘIVOKLÁTSKO MAPA...jehličnaté porosty se zastoupení v porostech 75-100 %, modře 50-75 %, žlutě 25-50...

Vytvořeno: 10.5.2024 14:40

Návštěvnická hra Putování po střediscích ekologické výchovy Středočeského kraje a hlavního města Prahy - informační leták

Sestavte si celou skládačku, schematickou mapu oblasti Středočeského kraje a Prahy...Hulice 118 257 65 Hulice www.vodni-dum.cz Podblanické ekocentrum a Vodní dům ...

Vytvořeno: 16.4.2024 11:51

Akční plán rozvoje sítí elektronických komunikací na území Středočeského kraje

Druhá rovina je vznik Silniční mapy Středočeského kraje (což je v podstatě registr...Do mapy se promítne tzv. tabulka prioritizace staveb, kde...

Vytvořeno: 12.3.2024 14:33

Kam za kulturou - středočeský kraj a kultura Duplikovat 1

péče Krajského úřadu Středočeského kraje, a to i tím, že vytváří tzv. kulturní mapu...Knihovní fondy obsahují kromě knih také mapy, normy,...

Vytvořeno: 10.8.2023 7:45

Kam za kulturou - středočeský kraj a kultura

péče Krajského úřadu Středočeského kraje, a to i tím, že vytváří tzv. kulturní mapu...Knihovní fondy obsahují kromě knih také mapy, normy,...

Vytvořeno: 10.8.2023 7:58

InfZ 86_24 příloha 1 - usnesení zastavení řízení

rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, tj. celková situace v měřítku katastrální mapy...řízení, ti- nepředložil tyto podklady: - celkovou sitnaci v měřítku...

Vytvořeno: 16.4.2024 14:00

06 - Formulář průvodního listu LHP

povinné kartografické prezentace dat lesního hospodářství pro vykreslení porostní mapy

Vytvořeno: 16.2.2024 14:46

02 - Metodická příručka - aktualizováno k 15. 2. 2023

po- zemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází) • zákres do mapy...se pozemek nachází) verze 20230215 Stránka 7 z 23 • zákres do...

Vytvořeno: 16.2.2024 14:20

Návštěvnická hra Putování po střediscích ekologické výchovy Středočeského kraje a hlavního města Prahy - tisková zpráva

mohou návštěvou tohoto ekocentra získat jeden ze 6 dílků skládačky, schematické mapy

Vytvořeno: 17.4.2024 10:01

Středočeský kraj podpoří projekt FandiMat, který propojuje lidi v nouzi s lidmi ochotnými pomáhat

Díky mapě, která je součástí aplikace, také vidíte, jestli je např. ve vašem okolí

Vytvořeno: 21.9.2023 8:46

Pr_1 Aktualizace koncepce rozvoje cyklistiky ve Stredoceskem kraji (1).docx

Možnost užití interaktivních map webového portálu www.strednicechy.cz na mobilních...Mapy V roce 2019 vydal Středočeský kraj v gesci Odboru...

Vytvořeno: 15.2.2024 14:07

Kvalitu ovzduší v Dobříši bude příští rok sledovat monitorovací zařízení

ovzduší a zvyšuje množství informací o znečištění pro přesnější tvorbu imisních map

Vytvořeno: 24.8.2023 11:35

Na zimní údržbu silnic jsou připraveny stovky posypových vozů

Například prostřednictvím on-line map.

Vytvořeno: 11.10.2023 10:31

7-Knezeves Rozhodnutí_anonym

u Prahy Nálezová zpráva, Fiedler, Zdeněk 1960: Digitální archiv Archeologické mapy...196004628; Nálezová zpráva, Fiedler, Zdeněk 1960: Digitální archiv Archeologické...

Vytvořeno: 13.2.2024 14:31

Plán pokrytí_ZZS_SčK_2024

grafické podoby se zanesením hranic konkrétní dostupnosti území jednotlivých obcí do mapy...přehled rozmístění výjezdových základen ZZS SK a členění výjezdových skupin ...

Vytvořeno: 8.4.2024 11:52

Plán pokrytí_ZZS_SčK_2024.pdf

grafické podoby se zanesením hranic konkrétní dostupnosti území jednotlivých obcí do mapy...přehled rozmístění výjezdových základen ZZS SK a členění výjezdových skupin ...

Vytvořeno: 8.4.2024 11:55

Krajský úřad Středočeského kraje Vás srdečně zve na Lesnický seminář

Pro účastníky semináře je vstup určen hlavním chodem „A“ z ulice Zborovská, viz mapa

Vytvořeno: 16.4.2024 9:31

Aplikace PID Lítačka představuje unikátní vyhledávač tras nové generace: více možností, více pohodlí a ušetřený čas při cestování po Praze a Středočeském kraji

S více než 30 různými datovými zdroji, od map silnic a cyklostezek po aktuální polohy...Dalším plánovaným vylepšením mobilní aplikace bude nová online...

Vytvořeno: 6.5.2024 10:19

Rozpočtová opatření schválená na jednání RK č. 02 dne 11. 1. 2024

rozvoj, z roku 2023 do rozpočtu roku 2024 pro účely projektu „Digitální technická mapa...0006457 000000 0,00 0,00 784 200,00 784 200,00 Digitální technická ...

Vytvořeno: 7.2.2024 14:43

2022 - Středočeský kraj

Dastychová: zpracování map kap. 1, kap. 4; K....Horáková: zpracování map kap. 2, kap. 3, kap. 7, kap. 8....vytvořen z dat poskytnutých institucemi...

Vytvořeno: 19.2.2024 9:52

2022 - Souhrnná zpráva

Dastychová: zpracování map kap. 1, kap. 4; K....Horáková: zpracování map kap. 2, kap. 3, kap. 7, kap. 8....vytvořen z dat poskytnutých institucemi...

Vytvořeno: 19.2.2024 9:52

11_Navrh-vytvoreni-integrovaneho-systemu-nakladani-s-odpady-v-jednotlivych-regionech-kraje-za-ucelem-zvysovani-vyuziti-smesneho-komunalniho-odpa

Rozšíření sběru čirého skla v obcích ukazuje mapa č.1....Rozložení zařízení je patrné z mapy č.4....Rozložení zařízení ukazuje...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

InfZ 124_24_Caslav_zmena_c._6

stávajícího územního plánu do jednotného standardu nad aktuální digitální katastrální mapou...stávajícího územního plánu do jednotného standardu nad aktuální digitální...

Vytvořeno: 16.5.2024 12:27

Lesnický seminář Středočeského kraje 2024 - program

Pro účastníky semináře je vstup určen hlavním chodem „A“ z ulice Zborovská, viz mapa

Vytvořeno: 16.4.2024 11:48

Vyhledávání spojení nové generace nově v aplikaci PID Lítačka - cestování ušité přímo na míru opravdu každému

Jde o více než 30 rozdílných datových podkladů od silničních map a cystické infrastruktury

Vytvořeno: 25.1.2024 14:14

01_Cirkularni_sken_SK_opatreni_fin

Správní rozdělení kraje ukazuje mapa 1....Interaktivní mapa je dostupná na www.kompostyvcr.cz....Lokalizace těchto skládek je zobrazena v...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

Příloha žádosti o NRP.docx

schválení oddlužení, · výpis z Centrální evidence přestupků, · rodokmen, · vztahová mapa

Vytvořeno: 5.3.2024 12:06

02 - Metodická příručka – aktualizováno k 15. 2. 2023

Na vyžádání poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu se předkládá lesnická mapa...Na vyžádání poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu se předkládá lesnická...

Vytvořeno: 16.2.2024 14:46

08_1_Technickoekonomicka-analyza-integrovaneho-systemu-nakladani-s-komunalnimi-a-dalsimi-odpady-ve-Stredoceskem-kraji-Analyticka-cast

Rozšíření sběru čirého skla v obcích ukazuje mapa č.3....Rozložení zařízení je patrné z mapy č.6. 27 ...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

Koncepce regionálních funkcí divadel 2024-2030

Podrobný přehled o jejich umístění v jednotlivých lokalitách podává Mapa českého...amatérského divadla, DbČAD - MAPY...

Vytvořeno: 7.5.2024 16:36

Koncepce regionálních funkcí divadel 2024_2030_final_doložka.pdf

Podrobný přehled o jejich umístění v jednotlivých lokalitách podává Mapa českého...amatérského divadla, DbČAD - MAPY...

Vytvořeno: 7.5.2024 16:34

03_Program 2024_doprovodná infrastruktura

Mapa s vyznačeným místa, kde se bude vývaziště budovat. 10....Mapa s vyznačeným místa/míst, kde se bude projekt realizovat. 13....s čísly...

Vytvořeno: 17.5.2024 11:30

Bulletin Metodika obcím 4-2023

IČME) bude zároveň systémovým identifikátorem pro zápis do digitální technické mapy...rihova@kr-s.cz, tel.: 257 280 782 ■ Novelizace vyhlášky o digitální technické...

Vytvořeno: 26.10.2023 9:20

Štěbra Jan - dohoda o provedení práce

Spriva mapovfch portr{lri (verifikace informaci na stivajici mapi subjektri na webu

Vytvořeno: 15.3.2024 9:44

01 - Nařízení vlády č. 30-2014 Sb. - pravidla

se na vyžádání poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu přikládá lesnická mapa...se na vyžádání poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu přikládá lesnická...

Vytvořeno: 16.2.2024 14:20

01 - Nařízení vlády č. 30-2014 Sb. - pravidla

se na vyžádání poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu přikládá lesnická mapa...se na vyžádání poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu přikládá lesnická...

Vytvořeno: 16.2.2024 14:46

Vzor žádosti o závazné stanovisko

výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy...druh, výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku), d) snímek katastrální...

Vytvořeno: 29.2.2024 16:05

Příloha č. 3 k metodickému pokynu MŽP - Náležitosti žádosti o JES podle jednotlivých právních předpisů

výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy...výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku), d) snímek katastrální...

Vytvořeno: 29.2.2024 16:05

Plánovací dokumentace krizového řízení

včetně organizace hlásné a hlídkové služby, grafickou část, která obsahuje zpravidla mapy

Vytvořeno: 5.10.2023 14:58

Poskytnutí dotací SFPCR_TIC_2024

PCR/PMT/052827/2024 Správa a údržba obce Nelahozeves (11839902) Mělník Mapa obce

Vytvořeno: 26.3.2024 13:39

O víkendu startuje nová sezóna turistických vlaků v Praze a Středočeském kraji

ve Středočeském kraji Středočeský kraj se snaží každý rok rozšířit cyklistickou mapu

Vytvořeno: 19.3.2024 10:44

Př. 15 PTK_KSÚS_výzva k účasti v PTK a dotazník

Podrobné vymezení místa plnění tvoZí mapa oblasti Mnichovo Hradibtě, která je poskytnuta...etně dotazníku 2) Návrh �ásti zadávací dokumentace – technická kvalifikace ...

Vytvořeno: 15.5.2024 9:49

Bulletin Metodika obcím 5-2023

DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA (DTM) ....... 2 3....DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA (DTM) https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/tabulka...• na webu...

Vytvořeno: 4.1.2024 11:23

4-R-přestupek-Slany-namesti-zaklad-anonym

dne 3. 2. 2023 zařadil do spisu dokumenty z Digitálního archivu Archeologické mapy...což dokládají podklady zařazené do spisu z Digitálního archivu Archeologické...

Vytvořeno: 13.2.2024 14:31

1. Schválené žádosti

Pečky, z.s. (61882127) Kolín Pomůcky pro rozvoj schopností orientace a práce s mapou

Vytvořeno: 13.5.2024 14:51

Rozpočtová opatření schválená na jednání ZK č. 33 dne 29. 4. 2024

0800 0006457000000 0,00 645 760,25 4 402 746,46 5 048 506,71 Digitální technická mapa...0007739000000 0,00 0,00 439 165,00 439 165,00 S-7927/DOP/2023 - výpočtová hluková...

Vytvořeno: 16.5.2024 17:12

1 (1). schválené žádosti

z.s. (61882127) Kolín Pomůcky pro rozvoj schopností orientace a práce s mapou

Vytvořeno: 13.5.2024 15:36

Opatření_obecné_povahy_-_bobr[1]

Údaje o místu provedení (nejlépe souřadnice GPS nebo zákres do mapy M 1:50 000 nebo...Údaje o místu provedení (nejlépe souřadnice GPS nebo zákres do...

Vytvořeno: 7.2.2024 9:45

Výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského

Údaje o místu provedení (nejlépe souřadnice GPS nebo zákres do mapy M 1:50 000 nebo...Údaje o místu provedení (nejlépe souřadnice GPS nebo zákres do...

Vytvořeno: 18.1.2024 11:04

Výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského

Údaje o místu provedení (nejlépe souřadnice GPS nebo zákres do mapy M 1:50 000 nebo...Údaje o místu provedení (nejlépe souřadnice GPS nebo zákres do...

Vytvořeno: 18.1.2024 11:05

08_2_Technickoekonomicka-analyza-integrovaneho-systemu-nakladani-s-komunalnimi-a-dalsimi-odpady-ve-Stredoceskem-kraji-Navrhova-cast

Skládka CH výroba elektřiny nebo tepla * 4 Schéma navrhovaných MBÚ 12 Mapa...Skládkování Spalování Recyklace Kompostování 22 ...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

Vyúčtování VP 2023 - změna jednotek v průběhu roku (1).xlsx

běžného nájemného/pronájmu/školného v místě a čase obvyklém (např. dle cenových map

Vytvořeno: 8.1.2024 9:08

Vyúčtování VP 2023 (1).xlsx

běžného nájemného/pronájmu/školného v místě a čase obvyklém (např. dle cenových map

Vytvořeno: 8.1.2024 9:07

Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (SRK) na období 2019-2024 s výhledem do 2030

V rámci implementace MAP a KAP se kraj zaměří na zlepšení klíčových dovedností...Kraj by měl v rámci inkluze posílit spolupráci v projektech MAP...

Vytvořeno: 5.5.2024 12:23

Mapování kulturních a kreativních odvětví ve Středočeském kraji

Mapování kulturních a kreativních odvětví ve Středočeském kraji Co jsou kulturní a kreativní odvětví? Kulturní a kreativní odvětví (KKO) zahrnují činnosti, které jsou „založeny na kulturních...

Vytvořeno: 8.8.2023 14:50

Příloha 1_Anaylýza kulturního prostředí_socioekonomický kontext

Zdroj: Mapa exekucí 2023 21 Obrázek 9 Kartogram znázorňující regionální

Vytvořeno: 15.4.2024 14:54

Koncepce prevence kriminality 2023-2027

předcházení a potírání) a Mapy kriminality a pro veřejnost....věku zaměřených na ošetření konkrétních rizik (dle výskytu trestné činnosti –...

Vytvořeno: 5.5.2024 12:48

A-ÚEK SK a S.1-03_2020-l

Obrázek 3: Mapa ORP ve Středočeském kraji (zdroj: ČSÚ) ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ...Mapa sítě SZT v Kladně v elektronické příloze č. 3 na přiloženém...

Vytvořeno: 22.1.2024 9:53

Strategie romské integrace Středočeského kraje 2022-2026

se zástupci NNO a dalšími odborníky, aby společně navrhli inkluzivní cíle do MAP.../xs/pocet-obyvatel-v-obcich-stredoceskeho-kraje-k-1-1-2021 23 Obr. 1 –...

Vytvořeno: 5.5.2024 13:23

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle NV č. 30-2014 Sb. v roce 2024

Na vyžádání: • lesnická mapa s grafickým zákresem Obnova, zajištění a výchova

Vytvořeno: 10.5.2024 14:40

17_Dovoz-a-vyroba-elektronickych-zarizeni-oleju-baterii-a-akumulatoru-ve-Stredoceskem-kraji-z-pohledu-legislativy-upravujici-nakladani-s-odpady

. : Mapa míst zpětného odběru vybraných výrobků Příloha II. : Mapa pokrytí obcí...Tyto mapy jsou součástí této...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

Mapove podklady.pdf

Vytvořeno: 26.4.2024 12:54

Prezentace_starostové_2024.pdf

již ne investiční • Kraj - minimální ekonomický přínos Digitální technická mapa...Snímek 39: Ekonomické dopady nepřijetí dětí do MŠ Snímek 40: Digitální technická...

Vytvořeno: 21.5.2024 13:30

Karty obcí PRVKÚK 2023 (2. část) - návrh

Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 – VÚV Praha 3....Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 – VÚV Praha 3....Zakreslením změny do...

Vytvořeno: 12.12.2023 15:08

20240208_CykloKoncepceKomplet_v13.docx

nejenom tištěné propagační materiály (zejména mapové průvodce a cykloturistické mapy...prostřednictvím sociálních sítí či mobilních aplikací, klasických tištěných průvodců...

Vytvořeno: 15.2.2024 14:11

Příloha 6_Vypořádání komentářů veřejnosti

Mezi řekami, z. s. dlouhodobě mapuje historii středního Povltaví (interaktivní mapa...kulturních aktérů a výkonných umělců, reference London Cultural Infrastructure...

Vytvořeno: 15.4.2024 14:38

06_Prekladaci-stanice-odpadu-ve-Stredoceskem-kraji-Aktualizace-2016

Tyto mapy byly jedním z podkladů pro model překládacích stanic ve Středočeském kraji...případně znalosti budoucího řešení SKO (např. oblast Rumburska) byla vytvořena...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

VS Ekonomická analýza dopadů nepřijetí dětí do MŠ 13.12.23

pro poptávku ze strany dětí starších tří let a nabídku obecních školek, uvádíme mapu

Vytvořeno: 13.2.2024 11:48

Metodika_služebnost_Středočeským krajem

případě bude investorem pro individuální posouzení doloženo následující: • Zákres v mapě

Vytvořeno: 12.3.2024 14:33

Analyza_anonym

pro poptávku ze strany dětí starších tří let a nabídku obecních školek, uvádíme mapu

Vytvořeno: 23.5.2024 16:46

Nika 2023-12

které mohou druhovou rozmanitost v cen- tru Prahy značně podpořit (viz graf 1 a mapa...zapojené do projektu jsme rozdělili podle jejich polohy do dvou skupin ...

Vytvořeno: 20.2.2024 10:19

DZ_SK_priloha_5

Asi tři čtvrtiny škol se věnují práci s různou podobou textu – grafy, tabulky, mapy...Asi tři čtvrtiny škol se věnují práci s různou podobou textu – grafy, tabulky,...

Vytvořeno: 6.3.2024 16:30

Příloha 2_Analýza kulturního prostředí SK_kulturní profil_nový

Sály, jež jsou zobrazeny na mapě, byly přitom zmapovány v rámci dotazníkového šetření...Čísla akcí zobrazených na mapě vysvětluje Tabulka 6,...

Vytvořeno: 22.4.2024 15:49

240322_Kulturní profil_FINAL

Sály, jež jsou zobrazeny na mapě byly přitom zmapovány v rámci dotazníkového šetření...Mladá Boleslav, zámek Loučeň, Poděbrady a Kutná Hora Čísla akcí zobrazených v...

Vytvořeno: 26.3.2024 19:54

Zpravodaj pro obce 2024.03

vyjadřují jednotlivá ministerstva a další instituce� MŽP zároveň aktualizovalo mapu

Vytvořeno: 11.4.2024 10:19

Daň z nemovitosti po změně zákona prezentace

vý�tem jednotlivých parcelních �ísel (příloha OZV), • nebo formou zakreslení v mapě

Vytvořeno: 11.3.2024 8:42

08_3_Technickoekonomicka-analyza-integrovaneho-systemu-nakladani-s-komunalnimi-a-dalsimi-odpady-ve-Stredoceskem-kraji-Smerna-cast

možné očekávat spíše v oblastech s nízkou hustotou sběrné sítě (viz. následující mapa...). 15 Mapa hustoty sběrné sítě ve...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

19_1_Nakladani-s-nebezpecnym-odpadem-ze-zdravotnictvi-s-durazem-na-reseni-analyticka-cast

přílohy, a to o provozní řád zařízení, hlášení o produkci a nakládání s odpady, mapu...Mapa Středočeského kraje s umístěním předmětných...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

ad 4) – Příloha 4) - Vyjádření zpracovatele vyhodnocení SEA k návrhu ÚEK SK (042020)

Inventurní mapa odběrových míst zdravotních a sociálních zařízení na území Středočeského

Vytvořeno: 8.1.2024 14:31

Vyzvy kraj obce_2024_04

Vzdělání, výzkum Věda, výzkum, inovace obec EU OPJAK Akční plánování v území – MAP...02_23_017 Cílem výzvy Akční plánování v území – MAP (tj....

Vytvořeno: 6.5.2024 15:21

Metodický pokyn MŽP k zavedení jednotného environmentálního stanoviska do praxe správních orgánů

výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy...výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku), d) snímek katastrální...

Vytvořeno: 29.2.2024 16:05

NAVRH_DZ_SK_2024-2028

kraji G.1.1 Setkávání ředitelů škol a školských zařízení, realizátorů MAP...v kraji G.1.1 Setkávání ředitelů škol a školských zařízení, realizátorů...

Vytvořeno: 6.3.2024 16:30

02_Cirkularni-sken-SCK-2021_final

Jeho výsledkem je analýza současného stavu a vizuální mapa materiálových toků, jež...Fyzické analýzy odpadu u vybraného vzorku podnikatelských subjektů a vypracování...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

AP SRK 24-25

zejména průběžná aktualizace webových portálů, mobilních aplikací, digitalizovaných map...Typová opatření Analýza potenciálu místních energetických zdrojů a vytvoření ...

Vytvořeno: 5.5.2024 12:26

Příloha č. 3 Normativy podpůrných opatření 2024 (zdroj MŠMT)

0.00000 K20204B01 Digitální fotoaparát (ŠZ) 4,000 0 0 4,000 0.00000 K20205A01 Mapy...PPK.II.2.5 500 0 0 0 500 K20205B01 Mapy (ŠZ) PPK.II.2.5 500...

Vytvořeno: 15.3.2024 17:23

Nika 2023-08

mohou být vytvořeny jako virtuální realita, 360stupňové videa nebo interaktivní mapy

Vytvořeno: 20.2.2024 10:18

Strategie pro oblast kultury_KD_KKO_final_doložka

244 Milena Válková vyučující na Základní umělecké škole a manažerka projektu MAP

Vytvořeno: 7.5.2024 15:14

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje na období 2023-2025

která homesharing 19 MAPA...AUTISMU ČR: Mapa počtu osob s poruchou autistického...

Vytvořeno: 5.5.2024 13:23

ad 3) – Příloha 3) - Manažerský souhrn aktualizace ÚEK SK (062020)

Inventurní mapa odběrových míst zdravotních a sociálních zařízení na území Středočeského

Vytvořeno: 8.1.2024 14:31

DM Demografická studie STČ kraje a lokalit 13.3.24_FINAL

V mapě jsou zobrazena data úhrnné plodnosti za roky 2017-2022, kdy byla výstavba...Pro názornost uvádíme mapu, která ukazuje, jak dlouho by trvalo...

Vytvořeno: 22.5.2024 14:57

04_Moznosti-vyuzivani-a-odstranovani-SKO-1

9 Tabulka č.3: Skládky pro SKO na území Středočeského kraje Číslo v mapě

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

18_Audit-zarizeni-na-vyuziti-odpadu

společností; • Příloha č. 3: o Dotazníky auditu • Příloha č. 4 – Souhrnná mapa

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

20_Audit-svozovych-firem-a-tridicich-linek-odpadu

Příloha č. 5 – Fotodokumentace;  Příloha č. 6 – Mapová dokumentace – Souhrnná mapa

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

Zásobník projektů 2.2024 - Detail

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÚŘADU Pořízení a rozvoj digitální technické mapy...dne 14. 9. 2023 x 0.00 0.00 priorita 1 SK žádný Rozvoj Digitální technické...

Vytvořeno: 23.5.2024 9:25

Zásobník projektů 2.2024

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÚŘADU Pořízení a rozvoj digitální technické mapy...dne 14. 9. 2023 x 0.00 0.00 priorita 1 SK žádný Rozvoj Digitální technické...

Vytvořeno: 23.5.2024 9:25

Zásobník projektů 2.2024 - Obec s rozšířenou působností

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÚŘADU Pořízení a rozvoj digitální technické mapy...dne 14. 9. 2023 x 0.00 0.00 priorita 1 žádný SK Rozvoj Digitální technické...

Vytvořeno: 23.5.2024 9:25

Zásobník projektů 1.2024

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÚŘADU Pořízení a rozvoj digitální technické mapy...dne 14. 9. 2023 x 0.00 0.00 priorita 1 SK žádný Rozvoj Digitální technické...

Vytvořeno: 3.4.2024 11:10

Zásobník projektů 1.2024 - Detail

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÚŘADU Pořízení a rozvoj digitální technické mapy...dne 14. 9. 2023 x 0.00 0.00 priorita 1 SK žádný Rozvoj Digitální technické...

Vytvořeno: 3.4.2024 11:10

Zásobník projektů 1.2024 - Obec s rozšířenou působností

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÚŘADU Pořízení a rozvoj digitální technické mapy...dne 14. 9. 2023 x 0.00 0.00 priorita 1 žádný SK Rozvoj Digitální technické...

Vytvořeno: 3.4.2024 11:09

Zásobník akcí 2021+ 1.2024

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÚŘADU Pořízení a rozvoj digitální technické mapy

Vytvořeno: 3.4.2024 11:10

Zásobník akcí 2021+ 2.2024

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÚŘADU Pořízení a rozvoj digitální technické mapy

Vytvořeno: 23.5.2024 9:25