Zpět na seznam dotačních oblastí

       Financování jednotek SDH        Obchůdek 2021+        Středočeský Fond na podporu obecního bydlení        Příspěvky na hospodaření v lesích dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.        Dotační řízení pro rok 2024        Středočeský Fond podpory včasné přípravy projektů EU 2021+        Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství – Výsadba stromů        Příspěvky na hospodaření v lesích na adaptaci lesních ekosystémů na klimatickou změnu        Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství – Kofinancování vybraných výzev v oblasti životního prostředí        Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství – Rybníky a malé vodní nádrže        Středočeský infrastrukturní fond – Životní prostředí        Středočeský Infrastrukturní fond – Drobné vodohospodářské projekty        Program pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu        Projekt OPZ+ - Podpora vybraných druhů soc. služeb IV        PROGRAM 2024 PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER STŘEDOČESKÉHO KRAJE Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZE STŘEDOČESKÉHO FONDU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU        PROGRAM 2024 PRO POSKYTOVÁNÍ JEDNOLETÉ DOTACE V ROCE 2024 A PRO VÍCELETÉ DOTACE NA LÉTA 2025–2026 NA PODPORU VÝZNAMNÝCH KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ PŘISPÍVAJÍCÍCH K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZE STŘEDOČESKÉHO FONDU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU        Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury        Středočeský Infrastrukturní fond - tematické zadání Podpora obnovy základních a mateřských škol        Program na podporu rozvoje meziobecní spolupráce v oblasti strategického rozvoje dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje        Středočeský Fond návratných finančních zdrojů        Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cyklistické infrastruktury        Středočeský Humanitární fond 2023        Středočeský Fond podpory cestovního ruchu v letech 2023 - 2025        Program Smart Akcelerátor III – Věda v praxi obcí pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji        Středočeský Fond na podporu výsadby stromů        Středočeský Fond obnovy venkova        Středočeský Fond na podporu participativních rozpočtů obcí a měst        Středočeský Fond rozvoje obcí a měst 2016        Havarijní fond pro ochranu jakosti vod Středočeského kraje        Středočeský Fond kultury a obnovy památek 2022        Program na podporu rozvoje vzdělávacích programů v oblasti podnikání v hospodářsky a sociálně ohrožených obcích s rozšířenou působností ve Středočeském kraji        Středočeský Fond podpory cestovního ruchu 2022        Středočeský Fond kultury a obnovy památek 2023        Dotační řízení pro rok 2023