Zpět na seznam dotačních oblastí

       Příspěvky na hospodaření v lesích dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.        Příspěvky na myslivecké hospodaření dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.        Středočeský humanitární fond 2024        Dotační řízení pro rok 2024        Program 2024 - akutní lůžková péče        Program 2023 - aktuální lůžková péče        Příspěvky na hospodaření v lesích na adaptaci lesních ekosystémů na klimatickou změnu        Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství – Kofinancování vybraných výzev v oblasti životního prostředí        Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství – Rybníky a malé vodní nádrže        Středočeský infrastrukturní fond – Životní prostředí        Středočeský Infrastrukturní fond – Drobné vodohospodářské projekty        Program pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu        Projekt OPZ+ - Podpora vybraných druhů soc. služeb IV        PROGRAM 2024 PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER STŘEDOČESKÉHO KRAJE Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZE STŘEDOČESKÉHO FONDU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU        PROGRAM 2024 PRO POSKYTOVÁNÍ JEDNOLETÉ DOTACE V ROCE 2024 A PRO VÍCELETÉ DOTACE NA LÉTA 2025–2026 NA PODPORU VÝZNAMNÝCH KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ PŘISPÍVAJÍCÍCH K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZE STŘEDOČESKÉHO FONDU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU        Program 2024 pro poskytování dotací na podporu regionálních funkcí statutárních divadel na území Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje        Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí finančních prostředků zřízené příspěvkové organizaci Středočeského kraje na podporu bezplatného školního stravování ve Středočeském kraji pro děti, žáky a studenty trpící potravinovou nebo materiální deprivací        Program 2023 na podporu bezplatného školního stravování ve Středočeském kraji pro děti, žáky a studenty trpící potravinovou nebo materiální deprivací        Středočeský humanitární fond 2023        Středočeský Humanitární fond 2023        Program 2023 pro poskytování dotací na podporu rozvoje destinačních managementů        Středočeský Fond podpory cestovního ruchu v letech 2023 - 2025        Program 2022 pro poskytování dotací na podporu rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje        Program Smart Akcelerátor III – Věda v praxi obcí pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji        Středočeský Fond kultury a obnovy památek 2022        Středočeský Fond kultury a obnovy památek 2023        Dotační řízení pro rok 2023