Středočeský kraj je svébytný region nacházející se v samém středu Evropy a těsném sousedství hlavního města České  republiky – hl. m. Prahy. Současně je Středočeský kraj  jedním z hospodářsky nejvýznamnějších regionů České republiky a regionem s významným potenciálem dalšího rozvoje. Středočeský kraj podporuje investice do perspektivních oborů a služeb s vysokou přidanou hodnotou, vědu a výzkum.

Region disponuje širokou nabídkou investičních příležitostí. Zóny skýtají možnost realizace nových investic buď do volných nebo zčásti obsazených území. Velký důraz je kladen na využití brownfieldů. Brownfield je nemovitost (pozemek nebo objekt), která se nachází na současně nebo v minulosti zastavěném území, která není efektivně využívaná a která je zanedbaná a případně i kontaminovaná. Jedná se o nemovitost, kterou nelze efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace. Brownfield obvykle vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či jiné aktivity. Velkými projekty regenerace brownfieldů ve Středočeském kraji jsou např.: Poldi Kladno, bývalý důl Tuchlovice a bývalé vojenské výcvikové prostory (BVVP) Milovice - Mladá a Ralsko.

Přehledný soubor vybraných investičních příležitostí je představen v katalogu Investiční příležitosti ve Středočeském kraji. Katalog je součástí uceleného souboru materiálů, který Středočeský kraj pravidelně (ve spolupráci se středočeskými obcemi a městy) připravuje pro domácí i zahraniční investory. Kromě realizace a podpory konkrétních projektů regenerace brownfieldů se Středočeský kraj podílel na několika samostatných výzkumných projektech zaměřených na problematiku deprimujících zón. V případě Vašeho zájmu o výše uvedená témata a další informace o aktuálních investičních příležitostech v našem regionu kontaktujte pracovníky oddělení regionálního rozvoje (OÚSŘ KÚSK).

 

Vybrané investiční příležitosti ve Středočeském kraji v mapové aplikaci