Ilustrační foto

Středočeský kraj si uvědomuje význam meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá jí velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro občany kraje.

Spolupráce s francouzským regionem i čtyřdohoda

První mezinárodní dohodu uzavřel v roce 2001 s francouzským regionem Burgundsko. V roce 2003 následovalo čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Tato tzv. síť 4 regionálních partnerů (4-Dohoda) byla v době svého založení prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů Evropské unie.

Rozšíření partnerství do Polska i na Slovensko

Mezi další partnery Středočeského kraje patří např. Mazowiecké vojvodství, Bratislavský samosprávný kraj, čínská provincie Sichuan, italské regiony Marche a Benátsko, běloruská Grodenská oblast. V roce 2018 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku a v září 2019 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Kyjevskou oblastí (Ukrajina). Koncem listopadu 2019 proběhlo jednání o budoucí spolupráci s maďarskou župou Pešť.

Koronavirová krize ukázala důležitost spolupráce

Důležitost partnerství jednotlivých regionů se projevilo i např. během koronavirové krize v roce 2020, kdy i přes velmi ztížené pracovní podmínky se dařilo získávat velmi cenné informace a zkušenosti, zejména mezi Středočeským krajem, Bratislavským samosprávným krajem či polským Mazowieckým vojvodstvím. Důkaz o důležitosti meziregionální spolupráce, zejména v dobách nelehkých, stvrdil i fakt finanční podpory ze strany Středočeského kraje pro jeden z nejpostiženějších regionů koronavirem - italské Lazio.

V jakých oblastech regiony nejčastěji spolupracují?

Spolupráce s evropskými i neevropskými regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, sportu, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a inovací. Pro samosprávu jsou velmi prospěšná setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně velmi zajímavé podněty pro každodenní práci.