Kompletní statistické informace o Středočeském kraji rovněž poskytnou:

ČSÚ, Odbor informačních služeb
Ing. Jana Slavníková
Na padesátém 81, Praha 10, tel: 274 054 175,
mob. 737 857 456

ilustrační foto

Středočeský kraj je vnitřně různorodý jak z hlediska ekonomického, tak demografického. Zatímco oblasti v těsném zázemí hlavního města (především okresy Praha-východ, Praha-západ a Kladno) s ním vytvářejí tzv. metropolitní areál, což se projevuje např. minimální mírou nezaměstnanosti nebo příznivým demografickým vývojem, území při krajských hranicích se vyznačují poměrně nepříznivými ekonomickými i sociálními ukazateli a z geografického hlediska je lze považovat za tzv. vnitřní periférii.

Údaje:

Počet obyvatel 1 403 983 (k 30. září 2021)
Průměrná hrubá mzda 37 606 Kč (za 1. až 3. čtvrtletí 2021)
Podíl nezaměstnaných 2,98 % (k 31. prosinci 2021)
Dokončené byty 5 765 (za leden až listopad 2021)
Hosté v ubyt. zařízeních 625 856 (za 1. až 3. čtvrtletí 2021)
Počet ekonomických subjektů 358 087 (k 31. prosinci 2021)
Rozloha 10 928 km2
Počet obcí 1 144

Souhrnné statistické údaje o Středočeském kraji naleznete ve Statistické ročence Středočeského kraje, která je k dispozici pod odkazem: https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-stredoceskeho-kraje-2021